Fase 1: Materialiteitsanalyse
In de eerste fase voeren wij samen met betrokken medewerkers een materialiteitsanalyse uit. Onderdeel van deze fase is om de waardeketen van uw organisatie en alle stakeholders in kaart te brengen. 
Fase 2: GAP-analyse
In deze stap gaan wij gezamenlijk na welke data al aanwezig zijn binnen het bedrijf en bepalen wij welke data nog verzameld moeten worden.
Fase 3: Data processing
Op basis van de uitkomsten uit de GAP-analyse herziet u strategie, beleid, KPI’s, doelstellingen en processen. Vervolgens start het proces van data verzameling. Dit is een complex en tijdsintensief onderdeel van het CSRD-traject. 
Fase 4: Evaluatie en rapportage
Op basis van de output die in Fase 3: Data processing is verkregen, evalueren wij samen met u de output, zodat u kunt bijsturen waar nodig. De output van dit proces is de basis voor de duurzaamheidsverklaring. Dit kunt u zowel intern als extern publiceren
#replace title#