Fase 4: Evaluatie en rapportage

Basis voor Duurzaamheidsrapportage

Op basis van de output die in Fase 3: Data processing is verkregen, evalueren wij samen met u de output, zodat u kunt bijsturen waar nodig. De output van dit proces is de basis voor de duurzaamheidsrapportage in uw jaarverslag. Deze kunt u zowel intern als extern publiceren.

 Ons advies

Houd de rapportage beknopt, concreet en leesbaar.

Fase 4: Evaluatie en rapportage

U kunt meer handvatten krijgen en sparren met uw peers tijdens onze ronde-tafel-sessies. Wilt u hierbij aanwezig zijn?

Neem contact met ons op

#replace title#