Fase 3: Data processing

Verzamelen van data

Op basis van de uitkomsten uit de dubbele materialiteitsanalyse en GAP-analyse neemt u uw strategie, beleid, KPI’s, doelstellingen en processen in beschouwing. Vervolgens start het proces van data verzameling. Dit is een complex en tijdsintensief onderdeel van het CSRD-traject.

Belangrijke vraagstukken tijdens deze fase zijn:

  • Zijn de benodigde data (tijdig) beschikbaar?
  • Is de betrouwbaarheid van de data geborgd door middel van beheersmaatregelen en aantoonbaar?
  • Welke doelstellingen passen bij mijn onderneming en zijn deze realistisch?

Het proces om tot de juiste data te komen, ziet er als volgt uit:

Fase 3: Data processing

U kunt meer handvatten krijgen en sparren met uw peers tijdens onze ronde-tafel-sessies. Wilt u hierbij aanwezig zijn?

Neem contact met ons op

#replace title#