Alex Buis

Alex heeft geruime tijd geleden de overstap gemaakt van registeraccountant naar de andere kant van de tafel. In plaats van controleren, staat nu helpen centraal, en van reactief is de benadering proactief geworden. Hij denkt altijd vanuit de gedachte dat oplossingen efficiënt en simpel moeten zijn. De implementatie van CSRD past perfect in dit gedachtengoed. Van hoog-over en theoretisch naar praktisch en begrijpelijk. Het is al complex genoeg dus maak het niet nog complexer.

Alex Buis

"Het vraagstuk is complex maar de oplossing efficiënt en simpel"

                                                             - Alex Buis

#replace title#